SFERO DÖKÜM

Sfero dökümden önce, yüzey kalitesini arttırmak için, modellerin su bazlı ile boyanıp kurutulma işlemi